CS

Sociální potřeba a hodnota krajiny

LIBROVÁ, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1987. 134 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální potřeba a hodnota krajiny
Authors LIBROVÁ, Hana.
Edition Vyd. 1. Brno, 134 s. 1987.
Publisher Universita J.E. Purkyně
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:38.
PrintDisplayed: 26/3/2019 13:43

Other applications