JAROŠ, Josef and Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 347 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Strukturní geologie obecná a systematická. 2
Authors JAROŠ, Josef and Josef VACHTL.
Edition 1. vyd. Praha, 347 s. 1978.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:39.
PrintDisplayed: 20/9/2020 20:34