KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Filip VAŠÍČEK, Lukáš PLCH, Jana BAČOVSKÁ, Eliška ŠEBESTOVÁ a Petr KŘIVÁNEK. Jak citovat: citační styly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak citovat: citační styly
Název anglicky How to Cite: Citation Styles
Autoři KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Filip VAŠÍČEK, Lukáš PLCH, Jana BAČOVSKÁ, Eliška ŠEBESTOVÁ a Petr KŘIVÁNEK.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2022.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL URL URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky bibliografické citace ; citace ; citační metody ; citační styly ; citování
Klíčová slova anglicky bibliographic references ; citing, citation ; citation methods ; citation styles
Změnil Změnil: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647. Změněno: 25. 7. 2022 06:57.
Anotace
Elektronická publikace Jak citovat: citační styly obsahuje pokyny k citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, APA, Vancouver apod.). Pro každý citační styl jsou vždy uvedeny pokyny k zápisu jednotlivých údajů v bibliografické citaci, k formátování citací v textu a soupisu literatury. Pro vybrané typy dokumentů jsou uvedeny vzory bibliografických citací s příklady včetně vizualizace, ze kterých částí publikací se údaje do citace přebírají. Publikace je určena studentům předmětu LF: DSVIz01 Získávání vědeckých informací,  LF: VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu, LF: EMIZ0311s Práce s informačními zdroji - seminář a PřF: Bi4080 Metodika vědecké práce v mikrobiologii.
Anotace anglicky
The publication contains citation guidelines for the most commonly used citation styles in academic environment (e.g. ISO 690, APA, Vancouver, etc.). Each citation style provides instructions for writting the individual entries in the bibliographic reference, the formatting of in-text citations, and the reference list. The publication also contains the examples of biliographic references for selected types of documents as well as many illustrations.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js22/citacni_styly/web/index.html   Verze souboru Kratochvíl, J. 25. 7. 2022

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1875781/129557092/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1875781/129557092/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1875781/129557092/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1875781/129557092/?info
Vloženo
Po 25. 7. 2022 06:54, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647
Atributy
 
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 4. 12. 2023 05:19