TAUCHEN, Jaromír. KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem. 2., dopl. a uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 293 s. ISBN 978-80-280-0077-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
Název česky KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
Název anglicky KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
Autoři TAUCHEN, Jaromír.
Vydání 2., dopl. a uprav. vyd. Brno, 293 s. 2022.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Elektronická verze knihy
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-280-0077-6
Klíčová slova česky Vladimír Kubeš; právní filozofie; právní věda; občanské právo; Právnická fakulta MU
Klíčová slova anglicky Vladimír Kubeš; legal philosophy; legal science; civil law; Faculty of Law, Masaryk University
Štítky občanské právo, Právnická fakulta MU, právní filozofie, právní věda, Vladimír Kubeš
Změnil Změnil: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int., učo 53531. Změněno: 26. 7. 2022 17:51.
Anotace
Vladimír Kubeš (1908–1988) byl profesorem občanského práva a právní filozofie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a patřil k nejvýznamnějším představitelům druhé generace brněnské normativní právní školy. Vladimíra Kubeše zasáhly všechny politické události dvacátého století a jeho rozsáhlé dílo zůstává dodnes nedoceněné. Řadu svých knih a odborných článků totiž publikoval většinou v němčině a v zahraničí, protože v socialistickém Československu vyjít nemohly. Kubešovy paměti s názvem „… a chtěl bych to všechno znovu“ vycházejí po dlouhých třiceti letech v druhém doplněném vydání. Čtenář dostává možnost nahlédnout nejen do Kubešova rodinného a soukromého života a do poměrů a vztahů panujících v meziválečném období na brněnské právnické fakultě, ale i do způsobu fungování komise pro přípravu nové poválečné ústavy a do událostí, které výrazným způsobem zasáhly do Kubešova života. Jednalo se především o jeho „vyakčnění“ z právnické fakulty v únoru 1948, pozdější zatčení a odsouzení v politickém procesu a dlouholeté věznění v jáchymovských uranových dolech. Konec šedesátých let pro Kubeše znamenal možnost vrátit se do akademické sféry a dokonce opět pedagogicky a vědecky působit na brněnské právnické fakultě. O její znovuobnovení se Kubeš v roce 1969 také významně zasloužil. Nastupující normalizace však Kubeše opět uvrhla do nemilosti a znemožnila mu jakoukoli vědeckou či pedagogickou práci. I přesto se Kubeš dokázal prosadit na vídeňské právnické fakultě, kde působil po dobu pěti let jako profesor právní filozofie. Kubeš ve svých pamětech popisuje i svůj profesní a osobní vztah k česko-rakouskému právnímu filozofovi Otovi Weinbergerovi. Ačkoliv do Kubešova života zasáhly nepříznivé životní události a peripetie osudu, nikdy si na ně nestěžoval a v souladu se svým životním optimistickým postojem dal svým pamětem podtitul „filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem“.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 03:26