Informační systém MU
AUGUSTA, Josef and Mauric REMEŠ. Úvod do všeobecné paleontologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956. 486 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do všeobecné paleontologie
Authors AUGUSTA, Josef and Mauric REMEŠ.
Edition 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha, 486 s. 1956.
Publisher Nakladatelství Československé akademie věd
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:41.
Displayed: 27/1/2022 17:05