CHURÁČEK, Jaroslav. Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové chromatograrie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. 188 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové chromatograrie
Authors CHURÁČEK, Jaroslav.
Edition 1. vyd. Praha, 188 s. 1984.
Publisher SNTL - Nakladatelství technické literatury
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:41.
PrintDisplayed: 17/5/2021 21:30