PACLTOVÁ, Blanka. Základy mikropaleobotaniky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 286 s. ISBN 80-7066-273-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy mikropaleobotaniky
Authors PACLTOVÁ, Blanka.
Edition Vyd. 1. Praha, 286 s. 1990.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
ISBN 80-7066-273-5
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 24/9/2023 16:34