MAREŠ, Petr and Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě (Some Comments on the Introduction of a Consensual Approach to Poverty.). In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. p. 127-137. není. ISBN 80-210-1245-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě
Name (in English) Some Comments on the Introduction of a Consensual Approach to Poverty.
Authors MAREŠ, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Ladislav RABUŠIC (203 Czech Republic).
Edition Brno, O chudobě v české a slovenské společnosti, p. 127-137, není, 1995.
Publisher Masarykova Universita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/95:00000137
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-210-1245-5
Keywords in English poverty; consensual approach; social welfare
Tags consensual approach, poverty, social welfare
Changed by Changed by: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Changed: 24/6/2009 15:51.
Abstract
Kapitola se zabývá konsensuálním přístupem k chudobě.
PrintDisplayed: 2/10/2023 20:14