Informační systém MU
NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina (Medieval Latin.). In Středověká latina. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1059-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Středověká latina
Name (in English) Medieval Latin.
Authors NECHUTOVÁ, Jana.
Edition Brno, Středověká latina, 1995.
Publisher Masarykova univerzita Brno
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/95:00003683
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-1059-2
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., učo 506. Changed: 25/2/1999 00:58.
Links
MSM 142100002, plan (intention)Name: Codex hymnologicus Bohemiae Katalog nápěvů jednohlasého repertoáru latinské a české duchovní lyriky 14. - 18.stol.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 19/1/2020 23:25