Informační systém MU
VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ and Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením (Medical microbiology 3rd. Practical - instructions for practicals). Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 pp. ISBN 80-210-1309-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením
Name (in English) Medical microbiology 3rd. Practical - instructions for practicals
Authors VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ and Ondřej ZAHRADNÍČEK.
Edition Brno, 82 pp. 1996.
Publisher Vydavatelství MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-210-1309-5
Changed by Changed by: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Changed: 28/12/2000 16:10.
Displayed: 7/12/2021 10:53