PRŮCHA, Petr and Josef FIALA. Úloha orgánů státní správy na úseku hospodaření s nebytovými prostory (The role of state administrative bodies in the non-housing units economy). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 43, p. 7-12. ISSN 0027-8009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úloha orgánů státní správy na úseku hospodaření s nebytovými prostory
Name (in English) The role of state administrative bodies in the non-housing units economy
Authors PRŮCHA, Petr and Josef FIALA.
Edition Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, 1993, 0027-8009.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English State administration ; Non-housing units
Tags Non-housing units, State administration
Changed by Changed by: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., učo 883. Changed: 18/4/2000 14:58.
PrintDisplayed: 18/7/2024 00:09