CHYTRÝ, Milan. Česká národní fytocenologická databáze: počáteční stav a perspektivy (Czech National Phytosociological Database: initial state and perspectives). Zprávy České botanické společnosti, Materiály. Praha: Česká botanická společnost, 1997, vol. 15, No 1, p. 27-40. ISSN 0009-0662.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká národní fytocenologická databáze: počáteční stav a perspektivy
Name (in English) Czech National Phytosociological Database: initial state and perspectives
Authors CHYTRÝ, Milan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Zprávy České botanické společnosti, Materiály, Praha, Česká botanická společnost, 1997, 0009-0662.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/97:00000675
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English vegetation database
Tags vegetation database
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., učo 871. Changed: 19/3/2009 06:28.
PrintDisplayed: 1/12/2023 10:06