Informační systém MU
PLCH, Roman. O jednom využití počítače ve výuce matematické analýzy : Lokální extrémy funkcí dvou proměnných (Technology in teaching calculus : Relative extrema of functions of two variables). Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, vol. 42, No 1, p. 24-34. ISSN 0032-2423.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name O jednom využití počítače ve výuce matematické analýzy : Lokální extrémy funkcí dvou proměnných
Name (in English) Technology in teaching calculus : Relative extrema of functions of two variables
Authors PLCH, Roman.
Edition Pokroky matematiky, fyziky & astronomie, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, 0032-2423.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Maple; calculus
Tags calculus, Maple
Changed by Changed by: RNDr. Roman Plch, Ph.D., učo 736. Changed: 15. 1. 2013 13:39.
Displayed: 27. 3. 2023 03:14