HOLMAN, Pavel. Postavení konzervace v rámci muzea (The Position of Conservation Within the Museum). Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, Praha: Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1996, vol. 1996, 6-7, p. 8-9. ISSN 1213-2152.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postavení konzervace v rámci muzea
Name (in English) The Position of Conservation Within the Museum
Authors HOLMAN, Pavel (203 Czechia, guarantor).
Edition Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, Praha, Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1996, 1213-2152.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/96:00030329
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) konzervace; muzea; organizační struktura
Keywords in English conservation; museum; structure
Tags conservation, museum, structure
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Holman, učo 1434. Changed: 24/2/2010 17:24.
Abstract
Postavení konzervace v rámci organizační struktury muzea. Role konzervátora a pracovníků muzea v oblasti preventivní konzervace.
Abstract (in English)
Position of museum conservation in organizational structure of museums. Preventive conservation in museums.
PrintDisplayed: 13/8/2020 02:43