Informační systém MU
ŘEHÁK, Stanislav. The Moravian-Slovak borderlands: some new features following the division of Czechoslovakia. Moravian Geographical Reports, Brno: Ústav geoniky AV ČR, 1998, roč. 6, č. 1, s. 14-17. ISSN 1210-8812.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Moravian-Slovak borderlands: some new features following the division of Czechoslovakia
Název česky Moravsko-slovenské pomezí: některé nové znaky následující po rozdělení Československa
Autoři ŘEHÁK, Stanislav (203 Česká republika, garant).
Vydání Moravian Geographical Reports, Brno, Ústav geoniky AV ČR, 1998, 1210-8812.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/98:00001032
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Czech republic; Slovakia; transportation; questionnary; borderlands; contacts
Štítky borderlands, contacts, Czech Republic, questionnary, Slovakia, transportation
Změnil Změnil: doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc., učo 592. Změněno: 11. 1. 2005 17:00.
Anotace
In this article author describes new phenomena following the division of the Czechoslovakia on the dense network of testing localities near the new frontier line. The phenomena are prezented by the questionnary field survey during the year 1996. Main phenomena: frequency of voyages, reasons of voyages, utilisation of media, the opinion on the division of the Czechoslovakia.
Anotace česky
Článek popisuje jevy zaznamenané po rozdělení Československa v poměrně husté síti lokalit podél celé společné hranice České republiky a Slovenska. Jevy byly zjišťovány anketárně v průběhu roku 1996 a týkaly se frekvence návštěv Slovenska, důvodů cest, sledování médií a postoje k rozdělení Československa.
Návaznosti
GA205/95/1184, projekt VaVNázev: Aktuální změny prostorových interakcí na moravskoslovenském pomezí
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 20. 4. 2019 14:32