LINHART, Karel. Jaroslav Nekuda, Antonín Slaný: O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. (Jaroslav Nekuda: Antonín Slaný:). Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno: Nadace MU, 1997, vol. 4, No 9, p. 49-50. ISSN 1211-6866.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jaroslav Nekuda, Antonín Slaný: O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích.
Name (in English) Jaroslav Nekuda: Antonín Slaný:
Authors LINHART, Karel.
Edition Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno, Nadace MU, 1997, 1211-6866.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: prof. PhDr. Karel Linhart, CSc., učo 234. Changed: 16/7/1999 11:13.
PrintDisplayed: 22/2/2020 18:03