DOLEŽALOVÁ, Iva. Religious Authority of Mediaeval Women: Food and Fast as Means of Controlling a Woman’s Body or Expressing Self. In Religions and States of Freedom, Conference of the Eauropean Association for the Study of Religions, Cork 27th June - 1st July 2022, 2022. 2022.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Religious Authority of Mediaeval Women: Food and Fast as Means of Controlling a Woman’s Body or Expressing Self
Název česky Náboženská autorita žen ve středověku: jídlo a půst jako nástroj kontroly ženského těla nebo prostředek vyjádření seba sama
Autoři DOLEŽALOVÁ, Iva.
Vydání Religions and States of Freedom, Conference of the Eauropean Association for the Study of Religions, Cork 27th June - 1st July 2022, 2022. 2022.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Conference Programme
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky žena v křesťanském středověku; regulace těla, jídlo; půst; náboženská autorita
Klíčová slova anglicky Medieval Christian woman; body regulation; food; fast; religious authority
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Iva Doležalová, učo 954. Změněno: 26. 9. 2022 20:08.
Anotace
Traditional patterns introduce women in Christian medieval culture as regulated members of hierarchically ordered society and in this sense food and fast are understood as influential means of regulation and control of a woman's body. Within the methodological frame of historical anthropology, this case study shifts the understanding of food and body towards introducing them as feminine ways of expression of piety, deep faith, and religious authority. In this sense food itself is grasped not only as a highly elaborated symbol but as an influential and effective agent of social stratification, communities’ formation, finding and expressing feminine own social and religious autonomy. The paper reconsiders several cases illustrating how the same body and food turns to be a multifunctional means of negotiating women's place and roles in the Late Middle Ages, how it may be analysed using actor-network theory.
Anotace česky
Tradiční vzorce představují ženy v křesťanské kultuře středověku jako usměrňované členky hierarchicky uspořádané společnosti a v tomto smyslu bylo jídlo a půsty chápány jako významné nástroje regulace a kontroly ženského těla. Předložená studie vycházející z metodologického rámce historické antropologie představuje posun v pojetí těla a jídla směrem k jejich chápání jako feminního vyjadřování zbožnosti, hluboké víry a náboženské autority. V tomto smyslu je samotné jídlo představováno nejen jako vysoce propracovaný symbol, ale také jako významný a působivý nástroj sociální stratifikace, formování komunity, hledání a vyjadřování vlastní ženské sociální a náboženské autonomie. Příspěvek představuje několik případů ilustrujících, jak to stejné tělo se může stát multifunkčním nástrojem pro vyjednávání místa žen a jejich rolí v pozdním středověku a jak mohou být analyzovány díky actor network theory.
Návaznosti
MUNI/A/1377/2021, interní kód MUNázev: Víra a tradice po rozpadu jistot modernity: K antropologii a historiografii po postkolonialismu a postmoderně (Akronym: VITRAROM)
Investor: Masarykova univerzita, Víra a tradice po rozpadu jistot modernity: K antropologii a historiografii po postkolonialismu a postmoderně
VytisknoutZobrazeno: 10. 12. 2022 11:09