PEŠÁKOVÁ, Edita and Patrik MICA. Inovace ve výuce v předmětu Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně na Ústavu zdravotnických věd LF MU (Innovation in teaching in Nursing Care in Resuscitation and Intensive Care Medicine at the Department of Health Sciences Faculty of Medicine, MU). In 15. Konference MEFANET. 2022.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inovace ve výuce v předmětu Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně na Ústavu zdravotnických věd LF MU
Name (in English) Innovation in teaching in Nursing Care in Resuscitation and Intensive Care Medicine at the Department of Health Sciences Faculty of Medicine, MU
Authors PEŠÁKOVÁ, Edita and Patrik MICA.
Edition 15. Konference MEFANET, 2022.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: Mgr. Patrik Mica, DiS., učo 487144. Changed: 3/11/2022 14:01.
PrintDisplayed: 30/5/2024 11:08