PALLASOVÁ, Eva. Futurální význam deontických predikátorů v staroslověnštině (The Meaning of the Future in the Deontic Predicators in Old Church Slavonic). In Příspěvky ke slovanské filologii. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 66-72. ISBN 80-210-2121-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Futurální význam deontických predikátorů v staroslověnštině
Name (in English) The Meaning of the Future in the Deontic Predicators in Old Church Slavonic
Authors PALLASOVÁ, Eva.
Edition Brno, Příspěvky ke slovanské filologii, p. 66-72, 1999.
Publisher Vydavatelství MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-2121-7
Keywords in English Meaning;Future;Deontic Predicators;Old Church Slavonic
Tags Deontic Predicators, Future, Meaning, Old Church Slavonic
Changed by Changed by: Marie Hofmanová, učo 645. Changed: 11/2/2000 13:50.
PrintDisplayed: 29/3/2020 09:09