ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí
Authors ŘÍČAN, Pavel.
Edition Vyd. 1. Praha, 95 s. 1995.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-049-9
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 16/10/2019 11:39