ŠIKL, Radovan and Ivo ČERMÁK. Proč jsou psychologické teorie srozumitelné všem lidem? (Why are psychological theories intelligible to all people?). In Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha, 1999, p. 155-166. ISBN 80-86179-03-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proč jsou psychologické teorie srozumitelné všem lidem?
Name (in English) Why are psychological theories intelligible to all people?
Authors ŠIKL, Radovan and Ivo ČERMÁK.
Edition Praha, Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii, p. 155-166, 1999.
Publisher Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/99:00001661
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-86179-03-4
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., učo 27253. Changed: 17/1/2000 13:03.
Links
GA406/99/1155, research and development projectName: Agrese, identita, osobnost: výzkumné výsledky
Investor: Czech Science Foundation, Aggression identity and personality: research results
PrintDisplayed: 19/7/2024 05:55