SOJKA, Petr. Všech pět pohromadě (All five together -- 5 years of Faculty of Informatics). kolektiv studentů. prvni. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 500 pp. ISBN 80-210-2146-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Všech pět pohromadě
Name in Czech Všech pět pohromadě
Name (in English) All five together -- 5 years of Faculty of Informatics
Authors SOJKA, Petr (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
kolektiv studentů.
Edition prvni. Brno, 500 pp. 1999.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 10000 1. Natural Sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW Aktuální informace o CD
RIV identification code RIV/00216224:14330/99:00002173
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-210-2146-2
Keywords in English Faculty of Informatics; 5 year anniversary CD-ROM
Tags 5 year anniversary CD-ROM, Faculty of Informatics
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 20/4/2015 17:11.
Abstract
Disk obsahuje pohromadě studijní materiály, oficiální dokumenty fakulty (Studijní řád), sylaby vyučovaných předmětů, skripta v elektronické podobě, informace o řešených vědeckých projektech, ukázky prací studentů, foto a videodokumentaci historie a života fakulty, manuály, dokumentaci a informace o technickém vybavení (TeX, linux-LDP). CD-ROM obsahuje interview s rektorem, mozaiku pěti let trvání Fakulty informatiky Masarykovy univerzity zpracovanou modernimi technologiemi v digitální podobě.
Abstract (in English)
CD contains study materials, documents of Faculty of Informatics, research publications, examples of study work, videodocumentation, etc. all in digital form (HTML with audio, VRML, and video parts).
Links
MSM 143300003, plan (intention)Name: Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
VS97028, research and development projectName: Laboratoř zpracování přirozeného jazyka (s aplikacemi pro podporu výuky zrakově postižených)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Support to University Research Programmes
PrintDisplayed: 10/7/2020 21:08