Informační systém MU
BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
Název anglicky Methodology of thesis preparation for selected non-medical disciplines
Autoři BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ.
Vydání 2. vyd. Brno, Elportál, 2023.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW PURL url html
ISBN 978-80-280-0462-0
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky výzkum; eticko-právní aspekty; mentorink závěrečné práce; struktura závěrečné práce; bibliografické citace; formátování závěrečné práce; nedostatky závěrečné práce; prezentační dovednosti
Klíčová slova anglicky research; ethical-legal aspect ; mentoring of the thesis; structure of the thesis bibliographical citations; final thesis formatting; failing of the thesis; presentation skills
Štítky elportál
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Baštářová, učo 105126. Změněno: 3. 1. 2024 11:20.
Anotace
Multimediální elektronický výukový materiál Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory je aktualizované, přepracované a doplněné vydání publikace. Cílem publikace je předání souhrnných informací potřebných pro zpracování závěrečné (kvalifikační) práce, podpora orientace v metodologii výzkumu a v realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Elektronická publikace je určena studentům předmětů LF: Diplomový seminář I - IV a LF: Propedeutika bakalářské práce I - IV.
Anotace anglicky
The multimedia electronic teaching material Methodology of thesis preparation for selected non-medical disciplines is an updated, revised and supplemented edition of the publication. The aim of the publication is to provide comprehensive information necessary for the preparation of the final (qualification) thesis, to support orientation in research methodology and in the implementation of individual research steps. The concept of the presented research methodology is in accordance with the general scientific and research requirements, current legal regulations, the guidelines of Masaryk University (MU) and the Faculty of Medicine of Masaryk University (FM MU), including the Study and Examination Regulations MU.
Zobrazeno: 21. 5. 2024 21:34