ČERNÁ, Ivana, Mojmír KŘETÍNSKÝ and Antonín KUČERA. Comparing Expressibility of Normed BPA and Normed BPP Processes. FI MU Report Series, Brno: FI MU, 1996, vol. 1996, RS-96-02, p. 1-28.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Comparing Expressibility of Normed BPA and Normed BPP Processes
Authors ČERNÁ, Ivana, Mojmír KŘETÍNSKÝ and Antonín KUČERA.
Edition FI MU Report Series, Brno, FI MU, 1996.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/96:00001754
Organization unit Faculty of Informatics
UT WoS 000079817400003
Keywords in English process algebras; bisimilarity;
Tags bisimilarity, process algebras
Changed by Changed by: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., učo 2508. Changed: 13/1/2000 13:50.
Links
GA201/93/2123, research and development projectName: Analýza konkurentních nekonečně stavových systémů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM 143300001, plan (intention)Name: Nesekvenční modely výpočtů - kvantové a souběžné distribuované modely výpočetních procesů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 3/8/2020 17:34