JANČAR, Petr and Antonín KUČERA. Bisimilarity of Processes with Finite-state Systems. FI MU Report Series, Brno: FI MU, 1997, vol. 1997, RS-97-02, p. 1-19.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bisimilarity of Processes with Finite-state Systems
Authors JANČAR, Petr and Antonín KUČERA.
Edition FI MU Report Series, Brno, FI MU, 1997.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/97:00001757
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English process algebras; bisimilarity; finite-state systems
Tags bisimilarity, finite-state systems, process algebras
Changed by Changed by: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., učo 2508. Changed: 13/1/2000 13:51.
Links
GA201/97/0456, research and development projectName: Meze algoritmické verifikovatelnosti nekonečně stavových systémů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM 143300001, plan (intention)Name: Nesekvenční modely výpočtů - kvantové a souběžné distribuované modely výpočetních procesů
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 25/10/2020 18:04