Informační systém MU
FUKAČ, Jiří and Ivan POLEDŇÁK. Hudba a její pojmoslovný systém. Otázky stratifikace a taxonomie hudby [Music and its conceptual system. The questions of stratification and taxonomy of music]. 1st ed. Praha: Academia, 1981. 114 pp. Studie ČSAV č. 14, 1981. ISBN není.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hudba a její pojmoslovný systém. Otázky stratifikace a taxonomie hudby [Music and its conceptual system. The questions of stratification and taxonomy of music]
Authors FUKAČ, Jiří and Ivan POLEDŇÁK.
Edition 1. vyd. Praha, 114 pp. Studie ČSAV č. 14, 1981, 1981.
Publisher Academia
Other information
Organization unit Faculty of Arts
ISBN není
Keywords in English Music - musical terminology - musicology - classification and typology of music
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc., učo 131. Changed: 15/2/2000 12:07.
Displayed: 29/9/2023 03:03