KLAPALOVÁ (VELJINOVÁ), Alena. Problematika uplatňování nástrojů marketingového výzkumu v současné praxi českých podniků (Problems of Marketing Research Instruments Application In Contemporary Practice of Czech Enterprises). In Marketing v praxi. Zlín (CZ): IME VUT Zlín, 1995. p. 45-263. ISBN 80-214-0676-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika uplatňování nástrojů marketingového výzkumu v současné praxi českých podniků
Name (in English) Problems of Marketing Research Instruments Application In Contemporary Practice of Czech Enterprises
Authors KLAPALOVÁ (VELJINOVÁ), Alena.
Edition Zlín (CZ), Marketing v praxi, p. 45-263, 1995.
Publisher IME VUT Zlín
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-214-0676-3
Keywords in English marketing research; information analysis;Czech enterprises
Tags Czech enterprises, information analysis, marketing research
Changed by Changed by: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., učo 1126. Changed: 29/2/2000 18:43.
PrintDisplayed: 23/9/2023 00:32