KATRŇÁK, Tomáš. Proměna vnímání sexu a vznik sexuality (The Change of the Perception of Sexual Behaviour and the Origin of Sexuality). Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, vol. 4, No 4, p. 57-75. ISSN 1212-365X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proměna vnímání sexu a vznik sexuality
Name (in English) The Change of the Perception of Sexual Behaviour and the Origin of Sexuality
Authors KATRŇÁK, Tomáš.
Edition Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, 1212-365X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/99:00002211
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English sexuální chování; sexuality; moderní společnost -- sexual behaviour; sexuality; modern society
Tags modern society, sexuality, sexuální chování
Changed by Changed by: prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., učo 7150. Changed: 27/2/2001 11:31.
Abstract
Tato stať se zabývá proměnou vnímání sexuálního chování, k němuž došlo na přelomu osmnáctého a devatenáctého století na evropském kontinentu. V první části nastiňuje vnímání sexuálního chování v tradiční společnosti a druhá část rozpracovává způsob proměny tohoto tradičního vnímáni na pozadí konstituce moderní společnosti. Tato proměna je spojena se vznikem definice sexuality člověka, která se stává v moderní době jeho charakteristikou.
Abstract (in English)
This article deals with the change of the perception of sexual behaviour which has happened in the beginning of the 19th century on the European continent. Firstly it elaborates the way of perception of sexual behaviour in traditional society. Secondly it focuses the attention on the concrete forms of changes of this perception in the beginning of modern era. In the end it tries to show how these changes of perception of sexual behaviour are connected with the origin of sexuality, which begins to be defined like personal trait in modern society.
Links
MSM 142300001, plan (intention)Name: Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR (Acronym: MAMIET)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Etnicity, Minorities and Marginalisied groups in Czech Republic
PrintDisplayed: 14/7/2024 17:02