HALAČKOVÁ, Zdeňka and Renata VESELSKÁ. Cytotoxicita endodontických sealerů (Cytotoxicity of Endodontic Sealers). Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, vol. 99, No 3, p. 101-106. ISSN 1210-7891.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cytotoxicita endodontických sealerů
Name (in English) Cytotoxicity of Endodontic Sealers
Authors HALAČKOVÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor) and Renata VESELSKÁ (203 Czech Republic).
Edition Česká stomatologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, 1210-7891.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/99:00005956
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English cytotoxicity;endodontic sealers
Tags cytotoxicity, endodontic sealers
Changed by Changed by: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., učo 1260. Changed: 13/5/2003 16:54.
Abstract
Na modelu bunečné linie Hela byl studován případný cytotoxický vliv různých endodontických sealerů metodami makrokontaktního testu a hodnocením proliferační aktivity.
Abstract (in English)
Possible cytotoxic effect of different endodontic sealers was studied on the model of HeLa cell line by macro-contact method and by monitoring of the proliferating activity.
Links
IZ2180, research and development projectName: Kondenzační techniky plnění kořenového kanálku.
Investor: Ministry of Health of the CR, Condensation techniques in endodontic treatment
PrintDisplayed: 18/7/2024 20:14