Informační systém MU
PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů
Autoři PRŮCHA, Jan.
Vydání Vyd. 1. Praha, 319 s. 1999.
Nakladatel Portál
Další údaje
ISBN 80-7178-290-4
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 3. 12. 2009 00:00.
Zobrazeno: 2. 4. 2023 13:59