PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů
Authors PRŮCHA, Jan.
Edition Vyd. 1. Praha, 319 s. 1999.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-290-4
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3. 12. 2009 00:00.
PrintDisplayed: 11. 5. 2021 12:30