SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole :východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 80-7178-262-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení v současné škole :východiska a nové metody pro praxi
Authors SLAVÍK, Jan.
Edition Vyd. 1. Praha, 190 s. 1999.
Publisher Portál
Other information
ISBN 80-7178-262-9
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 8/12/2021 11:00