RÖSL, Vl. Vznik a vývoj půd na různých matečních horninách a jejich zemědělské zhodnocení. Edited by Jaroslav Spirhanzl. V Praze: Nákladem Ministerstva zemědělství, 1935. 186 s., 6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vznik a vývoj půd na různých matečních horninách a jejich zemědělské zhodnocení
Authors RÖSL, Vl.
Edited by Jaroslav Spirhanzl.
Edition V Praze, 186 s., 6, 1935.
Publisher Nákladem Ministerstva zemědělství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 12/4/2000 18:35.
PrintDisplayed: 20/9/2020 20:33