PRÁGEROVÁ, Alena. Diferenční rovnice. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971. 115 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diferenční rovnice
Authors PRÁGEROVÁ, Alena.
Edition Vyd. 1. Praha, 115 s. 1971.
Publisher SNTL - Nakladatelství technické literatury
Other information
WWW URL
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 05:21.
PrintDisplayed: 1/4/2023 10:47