Informační systém MU
ESSLIN, Martin. Podstata, tradice a smysl absurdního divadla : kapitoly z knihy Absurdní divadlo. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 81 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podstata, tradice a smysl absurdního divadla : kapitoly z knihy Absurdní divadlo
Authors ESSLIN, Martin.
Edition Vyd. 1. Praha, 81 s. 1966.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 12/4/2000 19:09.
Displayed: 2/7/2022 00:31