PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku. 1, hlava 1-9. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 607 s., mp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny pravěku a starověku. 1, hlava 1-9
Authors PEČÍRKA, Jan.
Edition Vyd. 1. Praha, 607 s., mp, 1979.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 18/2/1999 23:48.
PrintDisplayed: 19/8/2019 20:51