ĎURIČ, Ladislav and Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník
Authors ĎURIČ, Ladislav and Mária BRATSKÁ.
Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier.
Edition 1. vyd. Bratislava, 463 s. 1997.
Publisher Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Other information
ISBN 8008024984
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27/3/2017 05:49.
PrintDisplayed: 16/12/2019 05:59