ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny Ruska
Authors ŠVANKMAJER, Milan.
Edition 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha, 558 s. 1995.
Publisher Lidové noviny
Other information
ISBN 80-7106-183-2
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 29/11/2020 19:04