HOLEČEK, Josef. Za svobodu. II., Černohorské tažení do Hercegoviny proti Turkům r. 1876. V Praze: F. Topič, 1910.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Za svobodu. II., Černohorské tažení do Hercegoviny proti Turkům r. 1876
Authors HOLEČEK, Josef.
Edition V Praze, 1910.
Publisher F. Topič
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 12/4/2000 22:25.
PrintDisplayed: 21/11/2019 21:55