Informační systém MU
VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice vývoje regionálních pracovních trhů v České republice (Contibution to problems of regional labour markets development in the Czech Republic). In Sborník příspěvků z mezinárodního semináře UP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996. p. 111-125, 15 pp. ISBN 80-7194-073-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příspěvek k problematice vývoje regionálních pracovních trhů v České republice
Name (in English) Contibution to problems of regional labour markets development in the Czech Republic
Authors VITURKA, Milan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Pardubice, Sborník příspěvků z mezinárodního semináře UP, p. 111-125, 15 pp. 1996.
Publisher Univerzita Pardubice
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7194-073-9
Keywords in English labour markets - development
Tags labour markets - development
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Changed: 22/10/2010 15:36.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje regionálních pracovních trhů v České republice.
Abstract (in English)
Contibution relates to problems of regional labour markets development in the Czech Republic.
Links
GA402/93/0728, research and development projectName: Ekonomické, sociální a geografické determinanty procesu formování pracovních trhů v pohraničních regionech České republiky
Displayed: 17/2/2020 22:32