Informační systém MU
KOMÁREK, Karel a Jiří KUDRNÁČ. Knižní tvorba Jaroslava Durycha. In Jaroslav Durych - život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. 1. vyd. Brno: Atlantis, 2000. s. 41-54. ISBN 80-7108-162-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Knižní tvorba Jaroslava Durycha
Název anglicky The Novels and Short Stories by J. Durych
Autoři KOMÁREK, Karel a Jiří KUDRNÁČ.
Vydání 1. vyd. Brno, Jaroslav Durych - život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. s. 41-54, 2000.
Nakladatel Atlantis
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/00:00003301
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-7108-162-0
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D., učo 6750. Změněno: 27. 2. 2001 12:31.
Anotace
Grant je věnován na kompletní bibliografii primární a sekundární literatury týkající se J. Durycha, vydání podstatného výboru ze sekundární literatury o Jaroslavu Durychovi a komentář Durychova díla.
Anotace anglicky
The grant is aimed at preparing the complete bibliography of both primary and secondary literature concerning Jaroslav Durych, the publication of a substantial anthology of secondary literature on Jaroslav Durych and the commentary of Durychs work.
Návaznosti
GA405/00/1069, projekt VaVNázev: Hubert Gordon Schauer v kontextu české literatury přelomu století
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 24. 11. 2020 20:03