KOMÁREK, Karel and Jiří KUDRNÁČ. Knižní tvorba Jaroslava Durycha (The Novels and Short Stories by J. Durych). In Jaroslav Durych - život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. 1. vyd. Brno: Atlantis, 2000. p. 41-54. ISBN 80-7108-162-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Knižní tvorba Jaroslava Durycha
Name (in English) The Novels and Short Stories by J. Durych
Authors KOMÁREK, Karel and Jiří KUDRNÁČ.
Edition 1. vyd. Brno, Jaroslav Durych - život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. p. 41-54, 2000.
Publisher Atlantis
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/00:00003301
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7108-162-0
Changed by Changed by: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D., učo 6750. Changed: 27/2/2001 12:31.
Abstract
Grant je věnován na kompletní bibliografii primární a sekundární literatury týkající se J. Durycha, vydání podstatného výboru ze sekundární literatury o Jaroslavu Durychovi a komentář Durychova díla.
Abstract (in English)
The grant is aimed at preparing the complete bibliography of both primary and secondary literature concerning Jaroslav Durych, the publication of a substantial anthology of secondary literature on Jaroslav Durych and the commentary of Durychs work.
Links
GA405/00/1069, research and development projectName: Hubert Gordon Schauer v kontextu české literatury přelomu století
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 4/12/2020 00:30