VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Asociace psoriázy se dvěma genetickými polymorfismy v genu pro angiotenzinogen. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 4, s. 152-155. ISSN 0009-0514.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Asociace psoriázy se dvěma genetickými polymorfismy v genu pro angiotenzinogen.
Název anglicky Association of Psoriasis with Angiotensinoge Gene Polymorphisms.
Autoři VAŠKŮ, Vladimír (203 Česká republika, garant), Anna VAŠKŮ (203 Česká republika), Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ (203 Česká republika) a Věra SEMRÁDOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Česko-slovenská dermatologie, Praha, Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, 0009-0514.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30216 Dermatology and venereal diseases
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/00:00002314
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky angiotensinogen; psoriasis; gene polymorphism
Štítky angiotensinogen, Gene polymorphism, psoriasis
Změnil Změnila: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122. Změněno: 24. 4. 2003 10:17.
Anotace
Angiotenzinogen se jako protein akutní fáze může uplatňovat v patogeneze psoriázy. Tato práce hodnotí dva genetické polymorfismy v genu pro angiotenzinogen (M235T a A(-6)G ATG) ve skupině 136 psoriatických pacientů a u 141 zdravých osob srovnatelné distribuce věku a pohlaví. Oba polymorfismy jsou ve vazbě jak u nemocných, tak u kontrolních osob. Frekvence genotypů obou polymorfismů hodnocené současně jsou signifikantně odlišné u psoriatických a kontrolních osob (P=0.001).
Anotace anglicky
Angiotensinogen as an early phase protein can contribute to pathogenesis of psoriasis. The study evaluates two gene polymorphisms in the gene for angiotensinogen (M235T a A(-6)G ATG) in the group of 136 psoriatic patients and in 141 healthy subjects of comparable age and sex distribution.Both polymorphisms are in tight linkage disequilibrium in patients as well as in control subjects. Double genotype frequency significantly differs between psoriatic and healthy subjects (P=0.001).
Návaznosti
GA306/93/2192, projekt VaVNázev: Polymorfismy genů pro angiotensinogen a angiotensin I konvertasu u esenciální hypertense.
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM 141100002, záměrNázev: Molekulární patofyziologie multigenních chorob
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VS96097, projekt VaVNázev: Molekulární patofyziologie vybraných "civilizačních", multigenně podmíněných chorob
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Posílení výzkumu na vysokých školách
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2021 11:00