RADOVÁ, Irena. Literární vzory Valeria Flakka (Literary Inspiration of Valerius Flaccus). In Philosophia 2000: "Klasická studia na prahu nového milénia". Ed. T. Klůsová. Litomyšl: Muzeum antického sochařství a architektury FF UK, 2000. p. 57-59.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Literární vzory Valeria Flakka
Name (in English) Literary Inspiration of Valerius Flaccus
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Ed. T. Klůsová. Litomyšl, Philosophia 2000: "Klasická studia na prahu nového milénia" p. 57-59, 3 pp. 2000.
Publisher Muzeum antického sochařství a architektury FF UK
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Literary patterns of Valerius Flaccus
Changed by Changed by: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., učo 9402. Changed: 25/6/2007 09:59.
Abstract
Článek pojednává o zdrojích inspirace pro římského básníka stříbrného období Valeria Flakka.
Abstract (in English)
The article deals with sources of literary inspiration of Vlaerius Flaccus.
Links
1N04098, research and development projectName: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, R&D Information Infrastructure (National Research Programme)
PrintDisplayed: 23/1/2021 07:07