HANUŠ, Jiří and (ed.). Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu. Brno: CDK, 1997. ISBN 880-85959-19-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu
Authors HANUŠ, Jiří and (ed.).
Edition Brno, 1997.
Publisher CDK
Other information
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 880-85959-19-4
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., učo 17132. Changed: 2/11/2000 15:43.
PrintDisplayed: 15/6/2021 10:59