BERNE, Eric. Co řeknete až pozdravíte :transakční analýza životních scénářů. Praha: Lidové noviny, 1997. 450 s. ISBN 80-7106-231-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Co řeknete až pozdravíte :transakční analýza životních scénářů
Authors BERNE, Eric.
Edition Praha, 450 s. 1997.
Publisher Lidové noviny
Other information
ISBN 80-7106-231-6
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 23/1/2022 03:26