VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace (Psychology of the Human Communication). Praha: Portál, 2000, 264 pp. ISBN 80-7178-291-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologie lidské komunikace
Name (in English) Psychology of the Human Communication
Authors VYBÍRAL, Zbyněk.
Edition Praha, 264 pp. 2000.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-7178-291-2
Keywords in English psychology; communication; verbal; nonverbal; patterns
Tags communication, nonverbal, patterns, psychology, verbal
Changed by Changed by: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Changed: 28/11/2000 11:51.
Abstract
Přehled (nejen, avšak převážně) psychologických přístupů ke zkoumání lidské komunikace. Zahrnuje analýzu verbální i neverbální komunikace, vybraných kognitivních východisek, poruch apod. Zmíněny jsou speciální přístupy jako transakční analýza, teorie her aj.
Abstract (in English)
The book offers an overview of both - past and contemporary - approaches to an analysis of the human communication. Some specific approaches are mentioned: transactional analysis, game theory, Paul Watzlawick´s theoretical model.
PrintDisplayed: 22/5/2024 06:48