KUDRLE, Vít, Antonín TÁLSKÝ, Petr VAŠINA, Zdeněk FRGALA and Jan JANČA. Spectroscopic study of high power pulsed microwave discharge in nitrogen. In Abstracts of invited lectures and contributed papers ESCAMPIG. Hungary: European Physical Society, 2000. p. 332-333.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spectroscopic study of high power pulsed microwave discharge in nitrogen
Authors KUDRLE, Vít (203 Czech Republic, guarantor), Antonín TÁLSKÝ (203 Czech Republic), Petr VAŠINA (203 Czech Republic), Zdeněk FRGALA (203 Czech Republic) and Jan JANČA (203 Czech Republic).
Edition Hungary, Abstracts of invited lectures and contributed papers ESCAMPIG, p. 332-333, 2000.
Publisher European Physical Society
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Hungary
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/00:00002507
Organization unit Faculty of Science
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560. Changed: 6/6/2008 13:37.
Abstract
Spectroscopic study of high power pulsed microwave discharge in nitrogen
Links
GV106/96/K245, research and development projectName: Tvrdé a supertvrdé povlaky vytvořené nekonvenčními plazmovými procesy
Investor: Czech Science Foundation, Complex Projects
MSM 143100003, plan (intention)Name: Studium plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
VS96084, research and development projectName: Společné laboratoře pro aplikovanou fyziku plazmatu a plazmovou chemii na PřF a PedF MU, VA v Brně a ÚFP AV ČR v Praze
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Support to University Research Programmes
PrintDisplayed: 23/1/2022 09:47