RELICHOVÁ, Jiřina and Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 2: Genetika (Panorama of biological and sociocultural anthropology 2: Genetics). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2000. 89 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2473-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 2: Genetika
Name (in English) Panorama of biological and sociocultural anthropology 2: Genetics
Authors RELICHOVÁ, Jiřina (203 Czech Republic, guarantor) and Jaroslav MALINA (203 Czech Republic).
Editor: Jaroslav Malina.
Edition Brno (CZ), 89 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie, 2000.
Publisher Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/00:00002700
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-210-2473-9
Keywords in English Mendelian genetics; population genetics;
Tags Mendelian genetics, population genetics
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., učo 2118. Changed: 4/4/2007 21:49.
Abstract
Mendelovská genetika, genomy, vazba genů, determinace pohlaví, kvantitativní znaky, genetika populací, aplikace genetiky a Dysgenika a eugenika z pohledu moderní genetiky.
Abstract (in English)
Mendelian genetics, genomes, gene linkage, sex determination, quantitative traits, population genetics, applications of genetics and Dysgenics and eugenics from the view of modern genetics.
Links
MSM 143100008, plan (intention)Name: Genomy a jejich funkce
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 29/1/2020 12:12