KUDRLE, Vít, Antonín TÁLSKÝ and Jan JANČA. Additional microwave diagnostics of afterglow with ESR spectrometer. In Microwave discharges: fundamentals and applications. Moskva: United Physical Society of Russian Federation, 2000. p. 21.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Additional microwave diagnostics of afterglow with ESR spectrometer
Authors KUDRLE, Vít (203 Czech Republic, guarantor), Antonín TÁLSKÝ (203 Czech Republic) and Jan JANČA (203 Czech Republic).
Edition Moskva, Microwave discharges: fundamentals and applications, p. 21-21, 2000.
Publisher United Physical Society of Russian Federation
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/00:00002727
Organization unit Faculty of Science
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560. Changed: 6. 6. 2008 13:35.
Abstract
Additional microwave diagnostics of afterglow with ESR spectrometer
Links
GV106/96/K245, research and development projectName: Tvrdé a supertvrdé povlaky vytvořené nekonvenčními plazmovými procesy
Investor: Czech Science Foundation, Complex Projects
MSM 143100003, plan (intention)Name: Studium plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
VS96084, research and development projectName: Společné laboratoře pro aplikovanou fyziku plazmatu a plazmovou chemii na PřF a PedF MU, VA v Brně a ÚFP AV ČR v Praze
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Support to University Research Programmes
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
mdfa00.zip  Kudrle, V. 30. 4. 2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560
  • a concrete person prof. RNDr. Jan Janča, DrSc., učo 29
  • a concrete person doc. RNDr. Antonín Tálský, CSc., učo 436
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 7. 2021 14:06